A fi dependent de jocuri de noroc nu este o alegere, nu este un viciu și nici o problemă de voință, însă este la fel de adevărat că poți alege să faci ceva în legătura cu asta. Jocurile de noroc cauzează adesea dificultăți financiare și familiale serioase, ajungi să simți că viața ți-a scăpat de sub control – dar, cu ajutor, poți gestiona și depăși problemele provocate de jocuri.

 

Dependența este o tulburare cronică, astfel încât nu putem vorbi despre vindecare. Scopul demersului terapeutic este recuperarea. Recuperarea din dependență presupune pentru fiecare client în parte un proces de creștere care are la bază schimbarea – de la recunoașterea dependenței și creșterea motivației pentru abstinență, până la obținerea și menținerea unui stil de viață sănătos, bazat pe abstinență.

 

În cadrul clinicii Color Mind, Programul de Tratament pentru dependența de jocuri de noroc este o abordare terapeutică complexă, structurată, în regim ambulatoriu și are la bază componentele terapeutice apreciate ca fiind cele mai eficiente în contextul actual: interviul motivațional, terapia cognitiv-comportamentală, prevenirea recăderilor, terapia de grup, psihoeducația, managementul de caz.

 

Această formulă implică abordarea dependenței din mai multe unghiuri, în mod coerent, de către o echipă de specialiști coordonată de managerul de caz. Integrarea tuturor aspectelor vieții unei persoane este parte esențială în modelarea și selecționarea intervențiilor celor mai adecvate. Echipa terapeutică este formată din manager de caz, medic psihiatru și psihoterapeut individual. Se pot alătura terapeutul de grup sau alți specialiști la nevoie.

 

În dezvoltarea unui Program Terapeutic Individualizat este necesară evaluarea caracterisiticilor individuale, sociale, familiale și contextul particular al fiecărui pacient în parte – acestea făcând obiectul procesului de intake (admitere în programul de tratament).

 

Procesul de intake este prima etapă de lucru si este formata din 4 sedinte. Aceste ședințe inițiale sunt utile pentru intreaga echipa – din perspectiva rolurilor pe care le dețin, pacientul și susținătorul fiind încurajați să fie atenți la felul în care relaționează cu fiecare specialist în parte, să fie deschiși și sinceri cu privire la preocupările și așteptările pe care le au, astfel încât echipa terapeutică și programul propus să fie cât mai aproape de pacient.

Procesul de intake presupune
 • O ședință de management de caz la care participă pacientul, susținătorul și un manager de caz atribuit de Clinica Color Mind. La această ședință se discută aspecte generale legate de istoricul comportamentului de joc, contextul de viață, așteptările pacientului și susținătorului cu privire la tratament, componența echipei terapeutice.
  În urma acestei ședințe, managerul de caz va propune ceilalți doi specialiști ce vor face parte din echipa terapeutică (terapeutul individual și psihiatrul) și va stabili împreună cu pacientul și susținătorul său programările pentru întâlnirea cu aceștia.
 • O ședință de psihiatrie, în care se discută despre istoricul comportamentului adictiv, eventuale tratamente anterioare sau prezente, anamneză – istoric de sănătate fizică și psihică, se pot solicita analize de laborator sau alte investigații medicale complementare, etc.
 • O ședință de terapie individuală, în care se discută despre resursele pacientului, obstacole și oportunități pe care le anticipează, abilități personale, motivație, încredere etc. În același timp, este primul pas pentru construirea unei relații terapeutice, element fundamental în orice proces psihoterapeutic.

Procesul de intake se finalizează printr-o a patra ședință între pacient, susținător și managerul de caz, în care acesta din urmă prezintă un raport ce conține observațiile și recomandările echipei terapeutice sub forma unui Program Terapeutic Individualizat.

De asemenea, se clarifică eventualele aspecte legate de participarea la program, componența echipei terapeutice, se discută și semnează Consimțământul Informat și Acordul de Tratament.

Programul Terapeutic Individualizat

cuprinde ședințe de terapie individuală săptămânale, întalniri lunare cu medicul psihiatru, ședințe de psihoeducație pentru familie sau persoanele de suport, ședințe de management de caz lunare. În funcție de individualitatea fiecărui pacient programul mai poate cuprinde terapie de grup, investigații paraclinice și colaborarea cu alte servicii psiho-medicale.

 

Programul terapeutic variază ca durată, intervenții, număr și frecvență a ședințelor în funcție de obiectivele terapeutice stabilite în cadrul procesului de intake.

 

Prin metode dovedite științific ajutăm pacienții cu dependență de jocuri să dezvolte și să obțină obiective terapeutice precum:

 

 • Înțelegerea și acceptarea dependenței;
 • Recunoașterea consecințelor adicției;
 • Obținerea abstinenței la jocuri, alcool și alte droguri;
 • Gestionarea situațiilor financiare;
 • Învățarea strategiilor de prevenire a recăderilor;
 • Recunoașterea și gestionarea emoțiilor;
 • Întărirea motivației pentru un stil de viață sănătos;
 • Construirea stimei de sine, asertivității și a controlul impulsului;
 • Dezvoltarea abilităților necesare unui stil de viață sănătos;
 • Reconstruirea relațiilor familiale și sociale disruptive.

 

Eficiența programului de tratament este dată de monitorizarea continua a evoluției în cadrul programului. Periodic sunt programate ședințe de management de caz în care pacientul, susținătorul și managerul de caz discută despre parcursul în recuperare, necesitatea eventualelor schimbări sau ajustări în planul de tratament.