A fi dependent de jocuri de noroc nu este o alegere, nu este un viciu și nici o problemă de voință, însă este la fel de adevărat că poți alege să faci ceva în legătura cu asta. Jocurile de noroc cauzează adesea dificultăți financiare și familiale serioase, ajungi să simți că viața ți-a scăpat de sub control, dar cu ajutor poți gestiona și depăși problemele provocate de jocuri.

 

În cadrul clinicii Color Mind, Programul de Tratament pentru dependența de jocuri de noroc este o abordare terapeutică complexă, structurată, în regim ambulatoriu și are la bază componentele terapeutice apreciate ca fiind cele mai eficiente în contextul actual: interviul motivațional, terapia cognitiv-comportamentală, prevenirea recăderilor, terapia de grup, psihoeducația.

 

Această formulă implică abordarea dependenței din mai multe unghiuri, în mod coerent, de către o echipă de specialiști coordonată de managerul de caz. Integrarea tuturor aspectelor vieții unei persoane este parte esențială în modelarea și selecționarea intervențiilor celor mai adecvate.

 

Dependența este o tulburare cronică, astfel încât nu putem vorbi despre vindecare. Scopul demersului terapeutic este recuperarea. Recuperarea din dependență presupune, pentru fiecare client în parte, un proces de creștere care are la bază schimbarea – de la recunoașterea dependenței și creșterea motivației pentru abstinență, până la obținerea și menținerea unui stil de viață sănătos, bazat pe abstinență.

 

În linii mari, putem vorbi despre trei părți ale tratamentului unei persoane dependente de jocuri de noroc:

 

1. Motivare și susținere față de recuperare

2. Dezvoltare de abilități și schimbarea modelelor de funcționare adictive

3. Prevenirea recăderilor

 

În dezvoltarea unui Program Individualizat de Tratament este necesară formarea echipei, evaluarea caracterisiticilor individuale, sociale, familiale și a contextului particular al fiecărui pacient în parte – acestea făcând obiectul procesului de intake (admitere în programul de tratament).

 

Procesul de intake este prima etapă de lucru și presupune:

Management de caz

O ședință de management de caz la care participă pacientul, susținătorul acestuia și un manager de caz atribuit de Clinica Color Mind. La această ședință se discută aspecte generale legate de istoricul comportamentului de joc, contextul de viață, așteptările pacientului și ale susținătorului cu privire la tratament, componența echipei terapeutice. În urma acestei ședințe, managerul de caz va propune ceilalți doi specialiști ce vor face parte din echipa terapeutică (terapeutul individual și psihiatrul) și vor stabili împreună cu pacientul și susținătorul acestuia programările pentru întâlnirile cu aceștia.

Psihiatrie

O ședință de psihiatrie, în care se discută despre istoricul comportamentului adictiv, eventuale tratamente anterioare sau prezente, anamneză – istoric de sănătate fizică și psihică, se pot solicita analize de laborator sau alte investigații medicale complementare, etc.

Terapie individuală

O ședință de terapie individuală, în care se discută despre resursele pacientului, obstacole și oportunități pe care le anticipează, abilități personale, motivație, încredere etc. În același timp, este primul pas pentru construirea unei relații terapeutice – element fundamental în orice proces psihoterapeutic.

Aceste ședințe inițiale sunt utile pentru întreaga echipă  din perspectiva rolului deținut de fiecare. Pacientul și susținătorul acestuia sunt încurajați să fie atenți la felul în care relaționează cu fiecare specialist în parte, să fie deschiși și sinceri cu privire la preocupările și așteptările pe care le au, astfel încât echipa terapeutică și programul propus să fie cât mai aproape de pacient.

O ședință între pacient, susținător și managerul de caz

Procesul de intake se finalizează printr-o ședință între pacient, susținător și managerul de caz, în care acesta din urmă prezintă un raport ce conține observațiile și recomandările echipei terapeutice sub forma unui Program Terapeutic Individualizat. De asemenea, se clarifică eventualele aspecte legate de participarea la program, componența echipei terapeutice, se discută și semnează Consimțământul Informat și Acordul de Tratament.

În funcție de obiectivele terapeutice stabilite, programul variază ca durată, intervenții, număr și frecvență a ședințelor.

Eficiența programului de tratament este dată și de monitorizarea evoluției în cadrul programului. Periodic sunt programate ședințe de management de caz în care pacientul, susținătorul acestuia și managerul de caz discută despre parcursul în recuperare, necesitatea eventualelor schimbări sau ajustări în planul de tratament.

 

Persoanele cu dependență de jocuri de noroc se recuperează, iar familiile lor se vindecă. Familia ta poate fi una dintre ele.